SINH HỌC PHÂN TỬ - MOLECULAR BIOLOGY

Ứng dụng kỹ thuật PCR – Realtime PCR nhằm nhân lên các đoạn DNA/RNA đặc trưng cho đối tượng sinh học, nhằm phát hiện sự có mặt của đối tượng đó trong mẫu

sinh học phân tử

 1. Nền mẫu: Đa dạng loại mẫu (Máu, bệnh phẩm, dịch cơ thể…)
 2. Ưu điểm:

  - Độ chính xác, độ đặc hiệu, độ nhạy cao.

  - Thời gian xét nghiệm nhanh chóng.

 3. Ứng dụng:

  • Hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhằm đưa ra phương án điều trị, khắc phục
  • Tầm soát tình hình lưu hành tác nhân gây bệnh trong trại chăn nuôi nhằm đưa ra phương án phòng ngừa hiệu quả
  • Cung cấp sản phẩm cho kỹ thuật giải trình tự gene
  • Phục vụ công tác nghiên cứu

sinh học phân tử