Vaccine Vanguard Plus 5 (Vanguard 5)

115.000

Vaccine 5 bệnh Vanguard Plus 5 giúp phòng ngừa 5 tác nhân gây bệnh phổ biến nhất ở Chó: bệnh Carré (Ca-rê) do virus Canine Distemper, bệnh ho cũi do Parainfluenza, bệnh viêm ruột do Parvovirus, bệnh viêm gan truyền nhiễm do Adenovirus type 1, bệnh hô hấp do Adenovirus type 2.

Điện thoại : 098 322 8587 - 097 535 4670

Thành phần: Mỗi liều vaccine gồm có:

*Vaccine đông khô (Vanguard®Plus 5) gồm có:

- Canine Parvovirus nhược độc … ≥ 107.2 TCID50

- Canine Distemper Virus nhược độc … ≥ 103.5 TCID50

- Canine Adenovirus type 1 (CAV1) nhược độc … ≥ 103.4 TCID50

- Canine Adenovirus type 2 (CAV2) nhược độc … ≥ 103.4 TCID50

- Canine Parainfluenza virus nhược độc … ≥ 105.5 TCID50

-Tá dược gồm: Gentamicin, Merthiolate, Casein Hydrolysate stabilizer, Gelatin Stabilizer solution, Sucrose Stabilizer Solution, Antifoam 10%, Hanks Medium…

*Nước pha 

Chỉ định: Tạo miễn dịch cho chó khoẻ mạnh từ 6 tuần tuổi trở lên phòng bệnh Carré, bệnh ho cũi do Parainfluenza, bệnh viêm ruột do Parvovirus, bệnh viêm gan truyền nhiễm do Adenovirus type 1 và bệnh hô hấp do Adenovirus type 2.