ĐÀO TẠO

Nội dung các khóa đào tạo

 

  • Đào tạo kỹ năng phòng xét nghiệm
  • Đào tạo phương pháp mổ khám, lấy mẫu xét nghiệm
  • Đào tạo phân tích kết quả xét nghiệm

Ưu điểm:

 

  • Linh động theo nhu cầu của khách hàng
  • Chuyên gia đào tạo trình độ chuyên môn cao

đào tạo xét nghiệm

đào tạo xét nghiệm

đào tạo xét nghiệm