XÉT NGHIỆM NHANH

Phương pháp xét nghiệm thực hiện trực tiếp tại trại chăn nuôi

v Ưu điểm

- Độ chính xác >90%

- Thời gian xét nghiệm nhanh chóng

- Không yêu cầu kỹ thuật và trang thiết bị phức tạp

v Ứng dụng

- Phát hiện nhanh một số bệnh như PED, TGE, ROTA, ASF…

- Phát hiện một số chỉ tiêu sinh hóa như: Progesteron…

xét nghiệm nhanh gia súc gia cầm