SỨ MỆNH

PHÒNG XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN THÚ Y VETLATECH ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 2020 VỚI SỨ MỆNH HỖ TRỢ NGƯỜI CHĂN NUÔI TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG - CHẨN ĐOÁN DỊCH BỆNH, HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, LỚN MẠNH CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI.

TẦM NHÌN

  • PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÒNG XÉT NGHIỆM THÚ Y HIỆN ĐẠI BẬC NHẤT CẢ NƯỚC, ĐƯA ĐẾN KHÁCH HÀNG NHỮNG DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG CAO.
  • NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM HIỆN ĐẠI NHẤT, ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC THÚ Y.

TÀI NGUYÊN

  • HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO/IEC 17025:2017
  • PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM TIÊN TIẾN
  • TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI
  • NHÂN SỰ TRÌNH ĐỘ CAO VÀ GIÀU KINH NGHIỆM.
  • HỢP TÁC VỚI CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU LĨNH VỰC THÚ Y

CHÚNG TÔI CAM KẾT:

  • KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN
  • TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN XÉT NGHIỆM
  • CAM KẾT BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI, BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG