PORCINE CIRCOVIRUS 4 – LOÀI CIRCOVIRUS MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI TỈNH HỒ NAM – TRUNG QUỐC

PORCINE CIRCOVIRUS 4

– LOÀI CIRCOVIRUS MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI TỈNH HỒ NAM – TRUNG QUỐC

1. TỔNG QUAN

Họ Circoviridae là một trong những vi rút tự nhân bản nhỏ nhất được biết đến, có thể được chia thành hai chi, Circovirus và Cyclovirus, chứa một bộ gen chuỗi đơn DNA (ssDNA), kích thước từ khoảng 1,7–2,1 kb. Virus thuộc giống Circovirus có liên quan đến bệnh lâm sàng ở chim, lợn và một số loài động vật có vú khác bao gồm cả chó và chồn. Chúng có khả năng gây ra tổn thương cho các mô bạch huyết sau đó dẫn đến ức chế miễn dịch.

Cho đến nay, ba loài thuộc họ Circoviridae đã được báo cáo ở lợn, bao gồm PCV1, PCV2 và PCV3. PCV1 sau đó được xác định là không gây bệnh, ngược lại, PCV2 liên quan đến một loạt các biểu hiện lâm sàng bao gồm Hội chứng suy mòn đa hệ thống sau cai sữa.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi mô tả việc khám phá ra một loại virus Circovirus mới, được chỉ định là Porcine Circovirus 4 (PCV4), từ những con lợn có lâm sàng nghiêm trọng bao gồm các triệu chứng hô hấp, tiêu hóa và PDNS. Các phân tích gen và phát sinh loài chỉ ra rằng PCV4 có mối quan hệ gần gũi với Circovirus ở chồn (MiCV)

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

     Mẫu lâm sàng

Trang trại G: Vào ngày 8 tháng 4 năm 2019, năm mẫu huyết thanh từ lợn 7w và một nhóm mô bao gồm phổi, lá lách và thận từ một con lợn khác được thu thập từ trang trại G ở miền tây bắc của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Những con lợn này có dấu hiệu lâm sàng nghiêm trọng bao gồm các triệu chứng hô hấp, tiêu chảy, và 1 số nhỏ xuất hiện các tổn thương da, có dấu hiệu mắc hội chứng PDNS. Khi mổ xác, phổi bị sung huyết, phù nề, và với các vùng hoại tử trên bề mặt phổi. Ruột chứa một lượng lớn chất lỏng màu nâu, tiêu chảy, và xuất huyết thành ruột.

Trang trại Z: Vào ngày 16 tháng 4 năm 2019, thêm hai nhóm mô (phổi, lá lách và thận) được thu thập từ hai con lợn 12 tuần tuổi có nguồn gốc từ trang trại Z.nằm trong cùng khu vực với trang trại G.

Sau khi PCV4 được xác định trong các trang trại G và Z, để điều tra sự phổ biến của loại vi rút mới này, 187 mẫu lâm sàng được bổ sung từ các trang trại lợn khác nhau ở tỉnh Hồ Nam thu thập từ giai đoạn tháng 10 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Mẫu huyết thanh và mẫu mô ở trang trại G và mẫu mô ở trang trại Z xét nghiệm các chỉ tiêu CSFV, ASFV và PCV3 cho kết quả âm tính âm tính. 4/5 mẫu huyết thanh của Trang trại G dương tính với PRRSV. Tất cả các mẫu đều dương tính với Circovirus / Cyclovirus.

Sau khi giải trình tự và phân tích, 4/5 mẫu huyết thanh từ trang trại G và hai mẫu mô từ trang trại Z dương tính với một loài vi rút Circovirus mới, trong khi 1/5 mẫu huyết thanh còn lại và  nhóm mô từ trang trại G phát hiện đồng nhiễm cả loài vi rút Circovirus mới và PCV2. Bộ gen hoàn chỉnh của virus circo mới ở lợn đã được xác định và kí hiệu là PCV4-AHG-2019, chỉ định loài virus mới là PCV4.

Tương tự với kết quả thu được bằng cách so sánh bộ gen, trình tự axit amin của các protein Rep và Cap của PCV4 cho thấy mức độ tương đồng cao với MiCV (79,8% đối với Rep và 69,7% đối với Cap), nhưng mức độ tương đồng dưới 50% so với PCV1, PCV2 và PCV3; xác nhậnrằng PCV4 là một loài độc lập trong chi Circovirus

Kiểm tra REALTIME PCR PCV4 trên các mẫu ngẫu nhiên cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm PCV4 tổng thể là 12,8% ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tỷ lệ dương tính cao nhất được tìm thấy trong mẫu ngoáy mũi (28,5%; 6/21) và mẫu huyết thanh (13,4%; 11/82), cho thấy tỷ lệ nhiễm PCV4 ở mức trung bình trên các đàn lợn trong khu vực

Hầu hết những con lợn được điều tra đều có các dấu hiệu lâm sàng bao gồm bệnh đường hô hấp, viêm ruột và PDNS. Tuy nhiên, DNA PCV4 cũng được xác định ở lợn khỏe mạnh, và các tổn thương ở phổi, ruột và các mô khác của lợn chưa thể hiện mối liên kết rõ ràng với PCV4. PCV4 có gây bệnh hay không và nếu có thì có khả năng gây bệnh như thế nào cần được nghiên cứu thêm.

Nguồn: Novel circovirus species Porcine circovirus 4 identified in pigs, China